Finanšu pārskati


Balcia Insurance SE ceturkšņa un gada pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 31.08.2016. noteikumiem Nr. 147 “Apdrošinātāju publisko ceturkšņa pārskatu sagatavošanas noteikumi”.

Mūsu gada pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Tos auditē starptautiski atzītā auditorkompānija KPMG.

 

2018

Publiskie ceturkšņu pārskati

 


 

Arhīvs

Vēršam uzmanību uz to, ka pārskatos par periodu 2010-2016 ietverts iepriekšējais uzņēmuma nosaukums.

 

2017


 

2016