Sūdzību un ierosinājumu iesniegšanas kārtība

 

Klientam ir tiesības iesniegt Balcia Insurance SE ierosinājumus un sūdzības par Balcia Insurance SE sniegtajiem apdrošināšanas pakalpojumiem.

 

Ierosinājumi var tikt iesniegti

jebkurā klientam ērtā veidā. Balcia Insurance SE sniegs atbildi saskaņā ar Balcia Insurance SE pausto godīgu un atklātu attieksmi pret klientu tādā pašā veidā, kā ierosinājums tika saņemts, ja vien ierosinājumā nebūs norādīts, ka atbilde nav nepieciešama.

 

Sūdzības var tikt iesniegtas

jebkurā rakstiskā formā (pa pastu, pa e-pastu, pa faksu) Balcia Insurance SE galvenajā birojā Latvijā vai jebkurā no filiālēm, kuras ir norādītas zemāk. Mutiskas sūdzības ir jāiesniedz rakstveidā vai arī ir iespējams lūgt Balcia Insurance SE darbinieku pierakstīt sūdzību. Šādā gadījumā pierakstītās sūdzības pareizība būs jāapliecina ar sūdzības iesniedzēja personisko parakstu.

Sūdzības iesniegšana un izskatīšana ir bez maksas.

 

Sūdzībā ir jānorāda:

– vārds un uzvārds (juridiskai personai – uzņēmuma nosaukums);
– identificējoša informācija (polises numurs vai pieteikuma numurs, vai personas kods (identifikācijas numurs) ja tāds ir (juridiskai personai – reģistrācijas numurs));

– kontaktinformācija (deklarētā adrese vai faktiskā adrese, vai e-pasta adrese, ja tāda ir (juridiskai personai – juridiskā adrese un e-pasta adrese));

– kontakttālruņa numurs;

– sūdzības būtība, apstākļi un prasības;

– vēlamais atbildes sniegšanas veids – rakstveidā vai pa e-pastu (ja vēlamais atbildes sniegšanas veids nav norādīts, atbilde tiks sniegta tādā pašā veidā, ka tika iesniegta sūdzība);

– sūdzības datums un sastādīšanas vieta.

Sūdzības iesniedzējam ir tiesības iesniegt sūdzību angļu vai latviešu valodā, kā arī valodā, kurā sūdzības iesniedzējs ir saņēmis vai plānoja saņemt Balcia Insurance SE piedāvātos apdrošināšanas pakalpojumus.

Atbilde uz sūdzību tiks sniegta rakstveidā saprātīgā laika posmā, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no dienas, kad sūdzība tika saņemta Balcia Insurance SE. Tomēr atbilde var tikt sniegta arī ilgākā laika posmā lietas sarežģītības dēļ un ja normatīvie akti to pieļauj.

Papildus informācija par sūdzībām ir norādīta arī Francijas, Polijas, Vācijas, Lielbritānijas un Lietuvas filiāļu mājaslapās.

 

Balcia Insurance SE | Latvija

Krišjāņa Valdemāra iela 63
Rīga, LV-1142, Latvija
T: +371 67 030 500
F: +371 67 030 501
E: balcia@balcia.com
www.balcia.com

Balcia Insurance SE | Francija

86 rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, France
R.C.S. Nanterre 797 882 016
SIRET 797 882 016 00034
T: +33 (0) 1 75 33 40 89
E: info@balcia.fr
www.balcia.fr

Balcia Insurance SE | Polija

136 Al. Jerozolimskie, 02-305 Warszawa, Poland
NIP 108-001-65-34
REGON 147065333
T: +48 22 270 31 00
E: info@balcia.pl
www.balcia.pl

Balcia Insurance SE | Vācija

Senefelder Str. 17, 63322 Rödermark, Germany
T: +49 (0) 06074 91765 0
F: +49 (0) 06074 91765 01
E: info@balcia.de
www.balcia.de

Balcia Insurance SE | Lielbritānija

3B Westwood House, Greenwood Business Centre,
Regent Road, Salford, Manchester, M5 4QH
T: +44 (0) 844 800 40 59
E: info@balcia.co.uk
www.balcia.co.uk

Balcia Insurance SE | Lietuva

Žirmūnų g. 67A, Vilnius LT-09112, Lithuania
Company Code 304498010
T: +370 5 200 0630
E: info@balcia.lt
www.balcia.lt

Darbība saskaņā ar pakalpojumu sniegšanas brīvības principu

Balcia Insurance SE | Itālija
T: +371 67 030 500
E: italy@balcia.com

Balcia Insurance SE | Spānija
T: +371 67 030 500
E: spain@balcia.com

 

Ja sūdzības iesniedzēju neapmierina sūdzības izskatīšanas rezultāts, tad sūdzības iesniedzējam ir iespējams vērsties ar rakstveida iesniegumu attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā vai arī iesniegt pieteikumu attiecīgās valsts vispārējā tiesu instancē saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem aktiem.

 

Uzraugošās institūcijas

Latvija
Finanšu un Kapitāla tirgus komisija: www.fktk.lv

Francija
Autorité de Controle Prudentiel et Résolution: acpr.banque-france.fr

Polija
Komisja Nadzoru Finansowego: www.knf.gov.pl

Vācija
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: www.bafin.de

Lielbritānija
Financial Conduct Authority: www.fca.org.uk
Motor Insurers’ Bureau: www.mib.org.uk

Lietuva
Lietuvos Bankas: www.lb.lt
Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras: www.cab.lt

Itālija
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: www.isvap.it

Spānija
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones: www.dgsfp.mineco.es
Oficina Española de Aseguradores de automóviles: www.ofesauto.es/en/

_