Visbiežāk uzdotie
jautājumi

CITY COMBO

JA ES AR SAVU TRANSPORTLĪDZEKLI SABOJĀJU KĀDA CITAS PERSONAS ĪPAŠUMU, VAI TO SEDZ MANA APDROŠINĀŠANA?

Jā, Mūsu apdrošināšana sedz šādus gadījumus.

JA MANI BĒRNI VAI RADINIEKI BRAUCOT AR MANU APDROŠINĀTO TRANSPORTLĪDZEKLI IEKĻŪST AVĀRIJĀ, VAI TO SEDZ APDROŠINĀŠANA?

Jā, mūsu apdrošināšana sedz apdrošinātā transportlīdzekļa zaudējumus.

JA MANI BĒRNI VAI RADINIEKI BRAUC AR MANU APDROŠINĀTO TRANSPORTLĪDZEKLI UN SABOJĀ TO, VAI TO SEDZ MANA APDROŠINĀŠANA?

Mūsu apdrošināšana sedz šādus zaudējumus.

KĀDS IR MAKSIMĀLAIS ĀTRUMS, AR KĀDU ES VARU BRAUKT AR SAVU TRANSPORTLĪDZEKLI, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA MANA APDROŠINĀŠANA SEDZ JEBKĀDUS BOJĀJUMUS VAI NEGADĪJUMUS?

Maksimālais ātrums ar konkrēto transportlīdzekli vienmēr ir saskaņā ar Valsts izsludinātiem noteikumiem.

JA BRAUKŠANAS LAIKĀ TIEK BOJĀTA RIEPA, PIEMĒRAM AR AKMENI, VAI ASU PRIEKŠMETU, VAI TO SEDZ MANA APDROŠINĀŠANA?

Mēs izmaksājam Apdrošināšanas atlīdzību, ja gadījums rada zaudējumus apdrošinātajam Transportlīdzeklim, t.i. zaudējumi, kas radušies avārijā ar citu velosipēdu, transportlīdzekli, šķērsli, gājēju, dzīvnieku vai citu priekšmetu.

JA NOKRĪTOT NO TRANSPORTLĪDZEKĻA IEGŪSTU TRAUMU UN IR NEPIECIEŠAMA HOSPITALIZĀCIJA, VAI TO SEDZ MANA CITY COMBO APDROŠINĀŠANA?

Mūsu apdrošināšana sedz apdrošinātās personas traumas un ievainojumus, kas gūti izmantojot apdrošināto transportlīdzekli.

JA ES AR SAVU TRANSPORTLĪDZEKLI UZBRAUCU KĀDAM (CILVĒKAM VAI DZĪVNIEKAM), VAI TO SEDZ APDROŠINĀŠANA?

Jā, mūsu apdrošināšana sedz šādus gadījumus.
Mēs izmaksāsim atlīdzību trešajai personai, kurai jūs nodarījāt zaudējumus, braucot ar apdrošināto transportlīdzekli:

  • kaitējumu, kas nodarīts trešās personas dzīvībai vai veselībai;
  • zaudējumi, kas nodarīti trešās personas īpašumam.
JA MANU TRANSPORTLĪDZEKLI NOZOG NO MANA PAGALMA, KĀPŅU TELPAS, MĀJAS VAI DZĪVOKĻA, VAI TO SEDZ APDROŠINĀŠANA?

Mūsu apdrošināšana sedz slepenu vai atklātu transportlīdzekļa zādzību, ja to nelikumīgi izdarījušas trešās personas:

  • iekļūšana slēgtās telpās ar skaidrām ielaušanās pazīmēm - uzlaužot, mehāniski bojājot šķēršļus vai uzlaužot slēdzenes, kas uzstādītas, lai ierobežotu neatļautu piekļuvi telpām;
  • salauzšana, mehāniska bojāšana vai drošības slēdzeņu atbloķēšana, ar kurām Transportlīdzeklis ir piestiprināts pie nekustīga objekta, kas ir savienots ar zemi vai ēku.
VAI TIEK SEGTI ZAUDĒJUMI, JA ES SABOJĀJU SAVU TRANSPORTLĪDZEKLI AR TO IEBRAUCOT BEDRĒ?

Mēs izmaksājam Apdrošināšanas atlīdzību, ja nelaimes gadījums rada zaudējumus apdrošinātajam Transportlīdzeklim, t.i. zaudējumi, kas radušies avārijā ar citu velosipēdu, transportlīdzekli, šķērsli, gājēju, dzīvnieku, bedri vai citu priekšmetu.

MĀJOKLIS

VAI ES VARU APDROŠINĀT MĀJU VAI DZĪVOKLI, KURU ESMU IZĪRĒJIS?

Jā, Tu vari apdrošināt dzīvokli vai māju, ja to esi izīrējis.

VAI ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANAS SEGUMS IR SPĒKĀ BŪVNIECĪBAS UN MĀJOKĻA REMONTA LAIKĀ?

Jā, apdrošināšana ir spēkā arī būvniecības un remontdarbu laikā, ja šādiem darbiem nav nepieciešama būvatļauja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

VAI CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS GADĪJUMOS TIKS PIEMĒROTS PAŠRISKS?

Tas ir atkarīgs no jūsu izvēlētajiem apdrošināšanas noteikumiem. Apdrošināšanas līguma slēgšanas brīdī Jūs varat izvēlēties pašriska summu 0 EUR par katru atlīdzības gadījumu.

VAI IR IESPĒJAMS NOSLĒGT APDROŠINĀŠANAS LĪGUMU UZ ILGĀKU LAIKU NEKĀ 1 GADS? PIEM. UZ KREDĪTA TERMIŅU?

Apdrošināšanas līgumu var noslēgt uz 1 gadu, pēc tam veicot līguma pagarināšanu.

JA ES ESMU ĪPAŠUMA LĪDZĪPAŠNIEKS, VAI ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANAS LĪGUMAM IR NEPIECIEŠAMA OTRA KOPĪPAŠNIEKA RAKSTISKA PIEKRIŠANA?

Visu īpašumu varat apdrošināt Pats, nav nepieciešama līdzīpašnieka rakstiska piekrišana.

KĀ ES VARU NOTEIKT SAVA DZĪVOKĻA/MĀJAS VĒRTĪBU?

Apdrošināšanas līguma noslēgšanas laikā mēs Jums ieteiksim apdrošinājuma summu Jūsu dzīvoklim vai mājai, ja tā neatbilst Jūsu prasībām Jūs varat to mainīt.
! Bet atcerieties, ja mainīsiet apdrošinājuma summu, tad var būt zemapdrošināšanas (apdrošināts mazāk par reālo vērtību) vai virsapdrošināšanas (apdrošināts vairāk nekā reālā vērtība) gadījums.

KĀDS IR PAAUGSTINĀTS RISKS ĪPAŠUMA APDROŠINĀŠANĀ?

Mājokļa apdrošināšanā paaugstināts risks būtu gadījumos, kad Tavs īpašums ir neapdzīvots, būvēts no koka, nav ugunsdzēsības vai apsardzes signalizācijas.

VAI APDROŠINĀŠANAS SEGUMS MANAM ĪPAŠUMAM BŪS SPĒKĀ ATVAĻINĀJUMA LAIKĀ, KAD ES BŪŠU PROJĀM ?

Jā, īpašuma apdrošināšana ir spēkā arī Tavas prombūtnes laikā.

JUNIORI

KAS TIEK SEGTS AR JUNIORU NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANU?

Junioru nelaimes gadījumu apdrošināšanu var izmantot, lai apdrošinātos pret neparedzētiem finansiāliem zaudējumiem, kas saistīti ar medicīniskajiem izdevumiem, traumām un kaulu lūzumiem.

KĀ JĀRĪKOJAS, JA NOTICIS NELAIMES GADĪJUMS?

Ja ir noticis nelaimes gadījums – gūta trauma vai kaulu lūzums, nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc negadījuma, jāvēršas pie kvalificēta praktizējoša ārsta, lai saņemtu profesionālu medicīnisko palīdzību, un jāpilda ārsta norādījumi.

VAI POLISE IR SPĒKĀ, NODARBOJOTIES AR SPORTU?

Jā, jebkurš sporta veids, ar kuru nodarbojas Apdrošinātais ir iekļauts segumā.

VAI VARU IEGĀDĀTIES POLISI UZ TERMIŅU, KAS MAZĀKS PAR VIENU GADU?

Mēs rekomendējam polisi iegādāties uz gadu, bet variet to iegādāties arī uz mazāku termiņu.

LĪDZ KĀDAM VECUMAM VARU IEGĀDĀTIES JUNIORU NELAIMES GADĪJUMU POLISI.

Polisi var iegādāties bērniem līdz 17 gadu vecumam.

OCTA

KO SEDZ OBLIGĀTĀ CIVILTIESISKĀ TRANSPORTLĪDZEKĻU APDROŠINĀŠANA?

Tavu un citu personu, kuras lieto Tavu transportlīdzekli, civiltiesiskā atbildība pret trešajām personām radītajiem bojājumiem, t.i., ja Tavs transportlīdzeklis nodara kaitējumu citu personu īpašumam, veselībai, dzīvībai vai citādi aizskar viņu likumīgās intereses, mēs Tavā vārdā atlīdzināsim šo kaitējumu šai personai.

VAI TRANSPORTLĪDZEKĻA PIELIETOJUMS IETEKMĒ OCTA APDROŠINĀŠANAS NOSACĪJUMUS?

Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, Tev ir jāinformē mūs par sava transportlīdzekļa pielietojumu. Ja transportlīdzeklis paredzēts izmantošanai personīgām vajadzībām, tas ir standarta risks. Par transportlīdzekļa apdrošināšanu, kuru pielietojums ir:

  • taksometru pakalpojumu sniegšana;
  • pasažieru vai kravas pārvadāšana;
  • operatīvais transportlīdzeklis;
  • īstermiņa (līdz 6 mēnešiem) noma vai noma ar šoferi;
  • paaugstinātas bīstamības kravu transportēšana;
  • Mācību transportlīdzeklis.

Lūdzu sazinies ar mums pa e-pastu balcia@balcia.lv vai zvanot pa tālruni 82222, un mēs sniegsim Tev visu nepieciešamo informāciju.

VAI MAN JĀNĒSĀ LĪDZI APDROŠINĀŠANAS DOKUMENTI?

Ja ceļojat pa Latviju, Tev nav obligāti jāņem līdzi apdrošināšanas dokumenti, bet iesakām tos ņemt līdzi dodoties uz ārzemēm.

KAS IR ZAĻĀ KARTE UN KĀ ES TO VARU IEGŪT?

Ja ceļošanai uz ārzemēm izmantojat apdrošinātu transportlīdzekli, Tev var tikt izsniegta Zaļā karte, kas apliecina, ka Tev ir transportlīdzekļa vadītāju civiltiesiskā atbildības apdrošināšana un Tev nav jāiegādājas atsevišķa transportlīdzekļu obligātā apdrošināšana katrā valstī, kuru Tu apmeklē.

Zaļā karte tiek izsniegta kopā ar citiem Taviem apdrošināšanas dokumentiem. Dodoties ceļojumā uz ārzemēm, neaizmirsti to izdrukāt – to var izdarīt pats uz baltas A4 papīra lapas.

VAI IR JĀPAZIŅO KA APDROŠINĀTĀJAM TRANSPORTLĪDZEKLIM NOTIKUSI ĪPAŠNIEKU MAIŅA?

Automašīnas īpašnieka maiņas gadījumā (piem., pārdodot automašīnu), Tev un jaunajam īpašniekam ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā no transportlīdzekļa nodošanas dienas, par to jābrīdina apdrošinātājs.

Lūdzu sazinies ar mums pa e-pastu balcia@balcia.lv vai zvanot pa tālruni 82222, un mēs sniegsim Tev visu nepieciešamo informāciju.

KAM JĀIEGĀDĀJAS OBLIGĀTĀS CIVILTIESISKĀTS TRANSPORTLĪDZEKĻA APDROŠINĀŠANA?

Ja Tev ir Latvijā reģistrēts vai reģistrācijai paredzēts transportlīdzeklis (neatkarīgi no tā, vai tā ir automašīna, motocikls, traktors u.c.) vai esat noslēdzis līzinga (vai citu līdzīgu) līgumu par transportlīdzekļa iegādes finansēšanu. , Tev ir jāapdrošina sava vai citu personu civiltiesiskā atbildība, kuras ekspluatēs Tavu transportlīdzekli.

EXTREME

KĀ JĀRĪKOJAS, JA NOTICIS NELAIMES GADĪJUMS?

Ja ir noticis nelaimes gadījums – gūta trauma vai kaulu lūzums, nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc negadījuma, jāvēršas pie kvalificēta praktizējoša ārsta, lai saņemtu profesionālu medicīnisko palīdzību, un jāpilda ārsta norādījumi.

KAS TIEK SEGTS AR EXTREME NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANU?

Extreme nelaimes gadījumu apdrošināšanu var izmantot, lai apdrošinātos pret neparedzētiem finansiāliem zaudējumiem, kas saistīti ar traumām un kaulu lūzumiem.

VAI VARU IEGĀDĀTIES POLISI UZ TERMIŅU, KAS MAZĀKS PAR VIENU GADU?

Mēs rekomendējam polisi iegādāties uz gadu, bet variet to iegādāties arī uz pusgadu.

VAI POLISE IR SPĒKĀ, NODARBOJOTIES AR SPORTU?

Jā, jebkurš sporta veids, ar kuru nodarbojas Apdrošinātais ir iekļauts segumā.

NELAIMES GADĪJUMI

KĀ JĀRĪKOJAS, JA NOTICIS NELAIMES GADĪJUMS?

Ja ir noticis nelaimes gadījums – gūta trauma vai kaulu lūzums, nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc negadījuma, jāvēršas pie kvalificēta praktizējoša ārsta, lai saņemtu profesionālu medicīnisko palīdzību, un jāpilda ārsta norādījumi.

KAS TIEŠI TIEK UZSKATĪTS PAR TRAUMU?

Traumas ir apdegumi, smadzeņu satricinājumi, saišu, cīpslu, mīksto audu, iekšējo orgānu bojājumi, kas radušies nelaimes gadījuma rezultātā.

KAS IR KRITISKA SASLIMŠANA UN KĀDU ATLĪDZĪBU VARU SAŅEMT?

Kritiska saslimšana ir dzīvībai bīstama slimība, piemēram, onkoloģiskās saslimšanas, infarkts vai insults. Šajos gadījumos tiek izmaksāta vienreizēja apdrošināšanas atlīdzība, ko vari izmantot pēc saviem ieskatiem. To var izmantot medicīniskiem izdevumiem, rehabilitācijai, mājas pārveidošanai vai, piemēram, pārkvalificējoties citam amatam, lai varētu pielāgoties jaunajai dzīves situācijai.

KAS TIEK SEGTS AR NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANU?

Nelaimes gadījumu apdrošināšanu var izmantot, lai apdrošinātos pret neparedzētiem finansiāliem zaudējumiem, kas saistīti ar medicīniskajiem izdevumiem, traumām un kaulu lūzumiem.

VAI MANI VAR APDROŠINĀT MANS DARBA DEVĒJS?

Jā, un tas ir ļoti ieteicams, īpaši gadījumos, ja Tavs darbs ir saistīts fizisko traumu risku.

KAS VEIDO APDROŠINĀŠANAS POLISES CENU?

Apdrošināto personu skaits, vecums, izvēlētie apdrošināšanas riski un to skaits, apdrošināšanas summa.

Joprojām

IR JAUTĀJUMI?

SAZINIES AR MUMS TAGAD! MĒS ESAM ŠEIT, LAI TEV PALĪDZĒTU!