Sūdzības un Ierosinājumi

Tev ir tiesības vērsties Balcia Insurance SE ar priekšlikumiem vai sūdzībām par Balcia Insurance SE sniegtajiem apdrošināšanas produktiem, apkalpošanu vai atlīdzību izmaksām.

Ierosinājumus var iesniegt

Jebkurā Tev ērtā veidā. Balcia Insurance SE, ievērojot godīgu un atklātu attieksmi pret Tevi, sniegs atbildi tādā pašā veidā, kādā tika saņemts priekšlikums, ja vien nebūsi īpaši norādījis, ka nevēlies saņemt atbildi.

Sūdzības var iesniegt:

rakstot uz e-pasta adresi: balcia@balcia.lv vai zvanot pa tālruni 8 2222 (+37120682222) , vai nosūtot pa pastu vai iesniedzot sūdzību Balcia Insurance SE centrālajā birojā, 63 K. Valdemāra iela Riga, LV-1142, vai jebkurā Balcia Insurance SE filiālē vai pārstāvniecībā, vai nosūtot iesniegumu izmantojot Balcia Insurance SE tīmekļvietni www.balcia.lv.

! Ikvienam ir tiesības Balcia Insurance SE iesniegt sūdzību bez maksas.

Sūdzībā jāiekļauj:

  • vārds, uzvārds (juridiskajai personai - nosaukums);
  • tālruņa numurs;
  • e-pasta adrese vai dzīvesvietas adrese (juridiskajai personai – juridiskā adrese);
  • lietas apstākļi un būtība;
  • vēlamais atbildes sniegšanas veids (ja vēlamais veids nav norādīts, atbilde tiek sniegta tajā pašā veidā, kādā iesniegta sūdzība).

Tev ir tiesības iesniegt sūdzību angļu, latviešu vai tās valsts valodā, kurā Tu saņēmi vai plāno saņemt Balcia Insurance SE piedāvātos apdrošināšanas pakalpojumus.

Atbilde uz Tavu sūdzību tiks sniegta rakstiski, saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 20 dienu laikā no dienas, kad sūdzība tika saņemta Balcia Insurance SE. Atbilde var tikt sniegta arī ilgākā termiņā, ja gadījums ir sarežģīts, un to pieļauj spēkā esošie normatīvie akti.

Balcia Insurance SE | Latvija

63 K.Valdemara street Riga, LV-1142, Latvia

T: +371 67 030 500 F: +371 67 030 501 E: balcia@balcia.lv

www.balcia.lv

Ja pēc sūdzības izskatīšanas un atbildes saņemšanas Tu joprojām esi neapmierināts, Tev savu interešu aizsardzības nolūkos ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (www.ptac.gov.lv) vai tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Uzraudzības iestādes

Latvija

Latvijas Banka: www.bank.lv/