TRANSPORTLĪDZEKĻA ĪPAŠNIEKA CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS
OBLIGĀTĀ APDROŠINĀŠANA

VAINĪGĀS PUSES PASKAIDROJUMS

INFORMĀCIJA PAR NEGADĪJUMU

Kā notika negadījums (detalizēts apraksts hronoloģiskā secībā)?*

Informācija par atbildīgo/apdrošināto transportlīdzekli

Transportlīdzekļa vadītājs negadījuma brīdī

Informācija par otru transportlīdzekli negadījumā

Atzīmē otra transportlīdzekļa numuru

PIEVIENO PIEEJAMOS DOKUMENTUS

Viena pievienotā dokumenta izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB, un visu dokumentu maksimālais izmērs nedrīkst pārsniegt 30 MB. Atļautie failu veidi: .pdf, .jpg, .doc, .xls, .rar, .zip, .7z, .bmp, .png.


INFORMĀCIJA PAR PIETEICĒJU


* - Obligātie lauki