Pašlaik e-komercijas pakalpojums nav pieejams tehnisku darbu dēļ. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.

Civiltiesiskā atbildība

Personu civiltiesiskās atbildības darbības teritorija

Apdrošinājuma summa (EUR)
Apdrošināšanas polisē noteiktā naudas summa, kuru apdrošināšas atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt

Pašrisks (EUR)
Pašrisks ir summa, kas tiek ieturēta no apdrošināšanas atlīdzības, kas izmaksājama par katru Apdrošināšanas gadījumu.

Polises periods (mēnešos)

Apdrošinātās personas

Personu civiltiesiskā atbildība
2.50 € Mēnesī
30.00 € Gadā
Uzzini vairāk
Nekustamā īpašuma īpašnieka atbildība
3.60 € Mēnesī
43.20 € Gadā
Uzzini vairāk
Personu un nekustamā īpašuma civiltiesiskā atbildība
5.40 € Mēnesī
64.80 € Gadā
Uzzini vairāk

CIVILTIESISKĀS

ATBILDĪBAS

APDROŠINĀŠANA

CIVILTIESISKĀS

ATBILDĪBAS

APDROŠINĀŠANA

Kaitējums vai zaudējumi ikdienas darbību rezultātā
Kaitējums vai zaudējumi aktīvās atpūtas laikā
Bojājumi darba devēja mobilajiem tālruņiem un datoriem
Kaitējums vai zaudējumi Apdrošinātās personas nomātajai automašīnai
Privātpersonu civiltiesiskās atbildības nemateriālie zaudējumi
Privātpersonas kaitējumi, kuru rezultātā iestājās ienākumu zaudējumi
Kaitējums vai zaudējumi, kas radušies mājokļa apsaimniekošanas dēļ
Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti, apsaimniekojot Tavu zemes gabalu
Kaitējums vai zaudējumi, kas radušies parasto remontdarbu laikā, kas veikti nekustamajam īpašumam
Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti mājas apsaimniekotāja, vides aprūpētāja vai aukles rīcības dēļ
Kaitējums vai zaudējumi, ko radījuši mājdzīvnieki
Kaitējums vai zaudējumi, kas radušies, braucot vai izmantojot pašgājējas mašīnas
Kaitējums un zaudējumi, kurus nodarīja mājokļa īrnieki
Nekustamā īpašuma īpašnieka nodarītie nemateriālie zaudējumi
Nekustamā īpašuma īpašnieka kaitējumi, kuru rezultātā iestājās ienākumu zaudējumi
Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti lidinot dronu

Personu civiltiesiskā atbildība

2.50 €

Mēnesī

30.00 €

Gadā

5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
1 000 €
1 000 €
50% no apdrošināšanas summas, max 5 000 € €
5 000/15 000/30 000 €
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 000 €

Nekustamā īpašuma īpašnieka atbildība

3.60 €

Mēnesī

43.20 €

Gadā

-
-
-
-
50% no apdrošināšanas summas, max 5 000 € €
5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
50% no apdrošin. summas, max 5 000 €
5 000/15 000/30 000 €
-

Personu un nekustamā īpašuma civiltiesiskā atbildība

5.40 €

Mēnesī

64.80 €

Gadā

5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
1 000 €
1 000 €
50% no apdrošināšanas summas, max 5 000 € €
5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
5 000/15 000/30 000 €
50% no apdrošin. summas, max 5 000 €
5 000/15 000/30 000 €
2 000 €
Nekustamā īpašuma īpašnieka kaitējumi, kuru rezultātā iestājās ienākumu zaudējumi
-
5 000 €
15 000 €
30 000 €
5 000 €
15 000 €
30 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti lidinot dronu
2 000 €
-
2 000 €
Kaitējums vai zaudējumi Apdrošinātās personas nomātajai automašīnai
1 000 €
-
1 000 €
Kaitējums vai zaudējumi ikdienas darbību rezultātā
5 000 €
15 000 €
30 000 €
-
5 000 €
15 000 €
30 000 €
Kaitējums vai zaudējumi aktīvās atpūtas laikā
5 000 €
15 000 €
30 000 €
-
5 000 €
15 000 €
30 000 €
Bojājumi darba devēja mobilajiem tālruņiem un datoriem
1 000 €
-
1 000 €
Privātpersonu civiltiesiskās atbildības nemateriālie zaudējumi
50% no apdrošināšanas summas, max 5 000 € €
50% no apdrošināšanas summas, max 5 000 € €
50% no apdrošināšanas summas, max 5 000 € €
Privātpersonas kaitējumi, kuru rezultātā iestājās ienākumu zaudējumi
5 000 €
15 000 €
30 000 €
5 000 €
15 000 €
30 000 €
5 000 €
15 000 €
30 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, kas radušies mājokļa apsaimniekošanas dēļ
-
5 000 €
15 000 €
30 000 €
5 000 €
15 000 €
30 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti, apsaimniekojot Tavu zemes gabalu
-
5 000 €
15 000 €
30 000 €
5 000 €
15 000 €
30 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, kas radušies parasto remontdarbu laikā, kas veikti nekustamajam īpašumam
-
5 000 €
15 000 €
30 000 €
5 000 €
15 000 €
30 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti mājas apsaimniekotāja, vides aprūpētāja vai aukles rīcības dēļ
-
5 000 €
15 000 €
30 000 €
5 000 €
15 000 €
30 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, ko radījuši mājdzīvnieki
-
5 000 €
15 000 €
30 000 €
5 000 €
15 000 €
30 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, kas radušies, braucot vai izmantojot pašgājējas mašīnas
-
5 000 €
15 000 €
30 000 €
5 000 €
15 000 €
30 000 €
Kaitējums un zaudējumi, kurus nodarīja mājokļa īrnieki
-
5 000 €
15 000 €
30 000 €
5 000 €
15 000 €
30 000 €
Nekustamā īpašuma īpašnieka nodarītie nemateriālie zaudējumi
-
50% no apdrošin. summas, max 5 000 €
50% no apdrošin. summas, max 5 000 €
Ja Tev ir jautājumi, sazinies ar mums. Lasi vairāk Noteikumos .
Cenas ir spēkā tikai tiešsaistes apdrošināšanai.
Neatradi sev piemērotu piedāvājumu? Ir jautājumi? Lūdzu, sazinies ar mums.
Pamest lapu?
Tavs progress netiks saglabāts.