Mājokļa apdrošināšana

NOTIKUMA PAZIŅOJUMS

INFORMĀCIJA PAR NOTIKUMU

Notikuma apstākļi*

Informācija par apdrošināto objektu

APDROŠINĀTA NOTIKUMA GADĪJUMĀ, LŪDZU PĀRSKAITĪT APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBU:

APLIECINOŠIE DOKUMENTI

Viena pievienotā dokumenta izmērs nedrīkst pārsniegt 5 MB, un visu dokumentu maksimālais izmērs nedrīkst pārsniegt 30 MB. Atļautie failu veidi: .pdf, .jpg, .doc, .xls, .zip, .7z, .bmp, .png.

Pievieno dokumentus (zemesgrāmatas kopija, inventarizācijas lietas kopija, apsaimniekotāja apskates akts u.c.)

INFORMĀCIJA PAR PIETEICĒJU