Pašlaik e-komercijas pakalpojums nav pieejams tehnisku darbu dēļ. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk.

Nelaimes gadījumu Apdrošināšana

  • Pasaule
  • Sporta aktivitātes

APDROŠINĀTĀS PERSONAS
līdz 65 gadu vecumam
APDROŠINĀTĀS PERSONAS
līdz 65 gadu vecumam

Polises darbības laiks mēnešos

L
Laba izvēle ar minimālām prasībām!
6.58 € Mēnesī
79.00 € Gadā
Uzzini vairāk
XL
Lieliska izvēle augstām prasībām!
13.25 € Mēnesī
159.00 € Gadā
Uzzini vairāk
XXL
Komforta līmeņa izvēle ar maksimālu segumu!
19.92 € Mēnesī
239.00 € Gadā
Uzzini vairāk
* Šajā solī mēs nodrošinām tikai aptuvenās apdrošināšanas prēmijas. Prēmijas gala maksājums tiks noteikts pēc personas informācijas ievadīšanas (nākamajā solī). Minimālā apdrošināšanas prēmija vienai personai ir 5 EUR.
**Promo koda atlaides tiks piemērotas 3. solī
Most popular
L
Nāve
Izmaksāsim atlīdzību Apdrošinājuma summas apmērā Labuma guvējam (vai likumiskajam mantiniekam saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem), ja Traumas rezultātā ir iestājusies Apdrošinātā nāve un tas noticis gada laikā no Nelaimes gadījuma dienas
10000
Invaliditāte
Izmaksāsim atlīdzību, ja Traumas rezultātā Tev ne vēlāk kā 1 (vienu) gadu pēc Nelaimes gadījuma dienas ir konstatēta Invaliditāte.
10000
Traumas
Saskaņā ar Pielikumu Nr. 1. apdrošināšanas atlīdzība tiks aprēķināta, reizinot apdrošināšanas polisē Traumas riskam noteikto Apdrošinājuma summu ar procentu
3000
Medicīniskie izdevumi
Ievērojot kompensācijas principu, ja saistībā ar Traumu 2 (divu) gadu laikā no Nelaimes gadījuma dienas Tev LR teritorijā ir radušies jebkādi pamatoti medicīniskie izdevumi, kurus Tu esi saņēmis Veselības inspekcijas reģistrētā ārstniecības iestādē.
300
Kritiskās saslimšanas
Izmaksāsim atlīdzību Apdrošinājuma summas apmērā, ja Tev pirmo reizi, vismaz 90 dienas pēc Apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās dienas, tiek diagnosticēta kāda no slimībām, kas uzskaitīta Kritisko slimību sarakstā
500
Slimnīcas nauda (dienā)
Izmaksāsim atlīdzību par katru diennakts stacionārā pavadīto diennakti Traumas dēļ
15
Ģimenes prieks
Segsim izdevumus Tavas vai Tava bērna labsajūtas uzlabošanai pēc Nelaimes gadījuma
30
Finansiāli zaudējumi, atceļot bērnu nometni traumas dēļ
Izmaksāsim atlīdzību, ja Tev radušies zaudējumi veicot nometnes apmaksu, ja Tavs bērns Traumas dēļ nevar to apmeklēt.
300
Atbalsta speciālistu konsultācijas
Tev vai Tavam pirmās pakāpes radiniekam laikā, kas nepārsniedz 90 (deviņdesmit) dienas no Nelaimes gadījuma brīža, psiholoģisko, sociālo, medicīnisko konsultāciju izmaksas
1000
Papildu izdevumi pārejošas darba nespējas gadījumā
Papildu izmaksām pārejošas darbnespējas gadījumā segsim izmaksas, ja Tava pārvietošanās Traumas dēļ ir traucēta tā, ka ārsts Tev ir noteicis gultas režīmu ne vēlāk kā 1 (viena) gada laikā no Nelaimes gadījuma dienas.
2000
Mājokļa pielāgošanas izdevumi
Izdevumi, kas radušies, pielāgojot Tavu dzīvesvietu, ja Tava pārvietošanās ir traucēta un Tev ir mēreni, nopietni vai smagi kustību traucējumi
2000
Maksa par vienu personu vecumā līdz 65 gadiem, EUR
79
Basic
Comfort
XL
Nāve
Izmaksāsim atlīdzību Apdrošinājuma summas apmērā Labuma guvējam (vai likumiskajam mantiniekam saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem), ja Traumas rezultātā ir iestājusies Apdrošinātā nāve un tas noticis gada laikā no Nelaimes gadījuma dienas
30000
Invaliditāte
Izmaksāsim atlīdzību, ja Traumas rezultātā Tev ne vēlāk kā 1 (vienu) gadu pēc Nelaimes gadījuma dienas ir konstatēta Invaliditāte.
30000
Traumas
Saskaņā ar Pielikumu Nr. 1. apdrošināšanas atlīdzība tiks aprēķināta, reizinot apdrošināšanas polisē Traumas riskam noteikto Apdrošinājuma summu ar procentu
7000
Medicīniskie izdevumi
Ievērojot kompensācijas principu, ja saistībā ar Traumu 2 (divu) gadu laikā no Nelaimes gadījuma dienas Tev LR teritorijā ir radušies jebkādi pamatoti medicīniskie izdevumi, kurus Tu esi saņēmis Veselības inspekcijas reģistrētā ārstniecības iestādē.
1000
Kritiskās saslimšanas
Izmaksāsim atlīdzību Apdrošinājuma summas apmērā, ja Tev pirmo reizi, vismaz 90 dienas pēc Apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās dienas, tiek diagnosticēta kāda no slimībām, kas uzskaitīta Kritisko slimību sarakstā
1000
Slimnīcas nauda (dienā)
Izmaksāsim atlīdzību par katru diennakts stacionārā pavadīto diennakti Traumas dēļ
25
Ģimenes prieks
Segsim izdevumus Tavas vai Tava bērna labsajūtas uzlabošanai pēc Nelaimes gadījuma
50
Finansiāli zaudējumi, atceļot bērnu nometni traumas dēļ
Izmaksāsim atlīdzību, ja Tev radušies zaudējumi veicot nometnes apmaksu, ja Tavs bērns Traumas dēļ nevar to apmeklēt.
500
Atbalsta speciālistu konsultācijas
Tev vai Tavam pirmās pakāpes radiniekam laikā, kas nepārsniedz 90 (deviņdesmit) dienas no Nelaimes gadījuma brīža, psiholoģisko, sociālo, medicīnisko konsultāciju izmaksas
3000
Papildu izdevumi pārejošas darba nespējas gadījumā
Papildu izmaksām pārejošas darbnespējas gadījumā segsim izmaksas, ja Tava pārvietošanās Traumas dēļ ir traucēta tā, ka ārsts Tev ir noteicis gultas režīmu ne vēlāk kā 1 (viena) gada laikā no Nelaimes gadījuma dienas
3000
Mājokļa pielāgošanas izdevumi
Izdevumi, kas radušies, pielāgojot Tavu dzīvesvietu, ja Tava pārvietošanās ir traucēta un Tev ir mēreni, nopietni vai smagi kustību traucējumi
5000
Maksa par vienu personu vecumā līdz 65 gadiem, EUR
159
XXL
Nāve
Izmaksāsim atlīdzību Apdrošinājuma summas apmērā Labuma guvējam (vai likumiskajam mantiniekam saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem), ja Traumas rezultātā ir iestājusies Apdrošinātā nāve un tas noticis gada laikā no Nelaimes gadījuma dienas
50000
Invaliditāte
Izmaksāsim atlīdzību, ja Traumas rezultātā Tev ne vēlāk kā 1 (vienu) gadu pēc Nelaimes gadījuma dienas ir konstatēta Invaliditāte.
50000
Traumas
Saskaņā ar Pielikumu Nr. 1. apdrošināšanas atlīdzība tiks aprēķināta, reizinot apdrošināšanas polisē Traumas riskam noteikto Apdrošinājuma summu ar procentu
15000
Medicīniskie izdevumi
Ievērojot kompensācijas principu, ja saistībā ar Traumu 2 (divu) gadu laikā no Nelaimes gadījuma dienas Tev LR teritorijā ir radušies jebkādi pamatoti medicīniskie izdevumi, kurus Tu esi saņēmis Veselības inspekcijas reģistrētā ārstniecības iestādē.
2000
Kritiskās saslimšanas
Izmaksāsim atlīdzību Apdrošinājuma summas apmērā, ja Tev pirmo reizi, vismaz 90 dienas pēc Apdrošināšanas līguma spēkā stāšanās dienas, tiek diagnosticēta kāda no slimībām, kas uzskaitīta Kritisko slimību sarakstā
3000
Slimnīcas nauda (dienā)
Izmaksāsim atlīdzību par katru diennakts stacionārā pavadīto diennakti Traumas dēļ
50
Ģimenes prieks
Segsim izdevumus Tavas vai Tava bērna labsajūtas uzlabošanai pēc Nelaimes gadījuma
100
Finansiāli zaudējumi, atceļot bērnu nometni traumas dēļ
Izmaksāsim atlīdzību, ja Tev radušies zaudējumi veicot nometnes apmaksu, ja Tavs bērns Traumas dēļ nevar to apmeklēt.
1000
Atbalsta speciālistu konsultācijas
Tev vai Tavam pirmās pakāpes radiniekam laikā, kas nepārsniedz 90 (deviņdesmit) dienas no Nelaimes gadījuma brīža, psiholoģisko, sociālo, medicīnisko konsultāciju izmaksas
5000
Papildu izdevumi pārejošas darba nespējas gadījumā
Papildu izmaksām pārejošas darbnespējas gadījumā segsim izmaksas, ja Tava pārvietošanās Traumas dēļ ir traucēta tā, ka ārsts Tev ir noteicis gultas režīmu ne vēlāk kā 1 (viena) gada laikā no Nelaimes gadījuma dienas
5000
Mājokļa pielāgošanas izdevumi
Izdevumi, kas radušies, pielāgojot Tavu dzīvesvietu, ja Tava pārvietošanās ir traucēta un Tev ir mēreni, nopietni vai smagi kustību traucējumi
10000
Maksa par vienu personu vecumā līdz 65 gadiem, EUR
239
Ja esi pieredzējušāks par 65 gadiem, mums Tev ir īpašs piedāvājums. Neatradi sev piemērotu piedāvājumu? Ir jautājumi? Lūdzu, sazinies ar mums.
Pamest lapu?
Tavs progress netiks saglabāts.