Civiltiesiskās Atbildības
Apdrošināšana

Vai Tu zini, kāda ir sajūta dzīvot un nesatraukties, ja nejauši kaut kas atgadās ar Tevi vai kādu no Taviem ģimenes locekļiem? Piemēram, Tavs bērns veikalā dauzās un nejauši saplēš pašu dārgāko vāzi.... vai, kad nedēļas nogalē viesojies pie draugiem, Tavā dzīvoklī plīst ūdensvads un appludina kaimiņus... Šie ir tikai daži klasiski piemēri, bet ir vēl daudz citu neparedzamu situāciju, jo mūsu dzīve ir pārsteigumu pilna!

Tā vietā, lai ieslīgtu garās diskusijās ar cilvēkiem, kuri ir iesaistīti šajās, ne visai patīkamajās situācijās, Tu vari atviegloti uzelpot un justies mierīgi, jo Tev ir Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana. Mēs sedzam riskus un atlīdzinam radušos zaudējumus!

Ko tas nozīmē –
CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS apdrošināšana?

Apraksts īsumā!
Civiltiesiskās atbildības segumā esi iekļauts Tu un Tavi ģimenes locekļi. Gadījumā, ja nejauši kaut ko nodari trešajām personām – citiem cilvēkiem vai īpašumam vai Tavs ģimenes loceklis ir nokļuvis nepatikšanās, mūsu polise Tevi pasargās no liekām rūpēm!
Tu vari pievienot polisē līdz pat sešām personām, tādā veidā tiks pasargāta visa ģimene. Iespējams, ka tieši tas ir Tev nepieciešams, lai sajustos droši.

Aplūko mūsu piedāvājumu

Trīs varianti, ko vari abonēt vai iegādāties reizi gadā!
PERSONU CIVILTIESISKĀ
ATBILDĪBA
Mēneša maksa
2.50
Gada maksa
30.00
Kaitējums vai zaudējumi ikdienas darbību rezultātā
5 000 €
Kaitējums vai zaudējumi aktīvās atpūtas laikā
5 000 €
Bojājumi darba devēja mobilajiem tālruņiem un datoriem
1 000 €
Privātpersonu civiltiesiskās atbildības nemateriālie zaudējumi
50% no apdroš. summas, max 5 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, ko nodara dronu kontrole
2 000 €
Apdrošinātā iznomātās automašīnas bojājumi
1 000 €
Privātpersonas kaitējumi, kuru rezultātā iestājās ienākumu zaudējumi
5 000 €
Kaitējums vai zaudējumi mājokļa apsaimniekošanas dēļ
-
Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti, apsaimniekojot Tavu zemes gabalu
-
Kaitējums vai zaudējumi, kas radušies parasto remontdarbu laikā, kas veikti nekustamajam īpašumam
-
Kaitējums vai zaudējumi, kas radušies mājas pārvaldnieka, vides aprūpētāja, aukles darbības dēļ
-
Mājdzīvnieku radītie kaitējumi
-
Pašgājējmašīnu vadības ierīču radītie bojājumi
-
Kaitējums un zaudējumi, kurus nodarīja mājokļa īrnieki
-
Nekustamā īpašuma īpašnieka nodarītie nemateriālie zaudējumi
-
Nekustamā īpašuma īpašnieka kaitējumi, kuru rezultātā iestājās ienākumu zaudējumi
-
Uzzināt vairāk
Aizvērt
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠNIEKA
ATBILDĪBA
Mēneša maksa
3.60
Gada maksa
43.20
Kaitējums vai zaudējumi ikdienas darbību rezultātā
-
Kaitējums vai zaudējumi aktīvās atpūtas laikā
-
Bojājumi darba devēja mobilajiem tālruņiem un datoriem
-
Privātpersonu civiltiesiskās atbildības nemateriālie zaudējumi
-
Kaitējums vai zaudējumi, ko nodara dronu kontrole
-
Apdrošinātā iznomātās automašīnas bojājumi
-
Privātpersonas kaitējumi, kuru rezultātā iestājās ienākumu zaudējumi
5 000 €
Kaitējums vai zaudējumi mājokļa apsaimniekošanas dēļ
5 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti, apsaimniekojot Tavu zemes gabalu
5 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, kas radušies parasto remontdarbu laikā, kas veikti nekustamajam īpašumam
5 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, kas radušies mājas pārvaldnieka, vides aprūpētāja, aukles darbības dēļ
5 000 €
Mājdzīvnieku radītie kaitējumi
5 000 €
Pašgājējmašīnu vadības ierīču radītie bojājumi
5 000 €
Kaitējums un zaudējumi, kurus nodarīja mājokļa īrnieki
5 000 €
Nekustamā īpašuma īpašnieka nodarītie nemateriālie zaudējumi
50% no apdroš. summas, max 5 000 €
Nekustamā īpašuma īpašnieka kaitējumi, kuru rezultātā iestājās ienākumu zaudējumi
5 000 €
Uzzināt vairāk
Aizvērt
PERSONU UN
MĀJOKĻA ĪPAŠNIEKA CIVILTIESISKĀ ATBILDĪBA
Mēneša maksa
3.60
Gada maksa
43.20
Kaitējums vai zaudējumi ikdienas darbību rezultātā
5 000 €
Kaitējums vai zaudējumi aktīvās atpūtas laikā
5 000 €
Bojājumi darba devēja mobilajiem tālruņiem un datoriem
1 000 €
Privātpersonu civiltiesiskās atbildības nemateriālie zaudējumi
50% no apdroš. summas, max 5 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, ko nodara dronu kontrole
2 000 €
Apdrošinātā iznomātās automašīnas bojājumi
1 000 €
Privātpersonas kaitējumi, kuru rezultātā iestājās ienākumu zaudējumi
5 000 €
Kaitējums vai zaudējumi mājokļa apsaimniekošanas dēļ
5 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, kas nodarīti, apsaimniekojot Tavu zemes gabalu
5 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, kas radušies parasto remontdarbu laikā, kas veikti nekustamajam īpašumam
5 000 €
Kaitējums vai zaudējumi, kas radušies mājas pārvaldnieka, vides aprūpētāja, aukles darbības dēļ
5 000 €
Mājdzīvnieku radītie kaitējumi
5 000 €
Pašgājējmašīnu vadības ierīču radītie bojājumi
5 000 €
Kaitējums un zaudējumi, kurus nodarīja mājokļa īrnieki
5 000 €
Nekustamā īpašuma īpašnieka nodarītie nemateriālie zaudējumi
50% no apdroš. summas, max 5 000 €
Nekustamā īpašuma īpašnieka kaitējumi, kuru rezultātā iestājās ienākumu zaudējumi
5 000 €
Uzzināt vairāk
Aizvērt

ASTOŅI IEMESLI,

KĀPĒC

Tā ir pirkšanas vērta

Mūsu apdrošināšanas segumā iekļautas Tavas un Tavu ģimenes locekļu ikdienas darbības.
Apdrošināšana ir spēkā sporta klubu, aktīvās atpūtas, amatieru sporta nodarbību laikā, piemēram, spēlējot futbolu vai basketbolu, braucot ar velosipēdu vai skrejriteni, braucot ar motociklu, braucot ar kajaku, slēpojot pa kalnu, skrienot, sportojot sporta klubā u. tml.
Apdrošināšana ir spēkā visu Tavu nekustamā īpašuma objektu apsaimniekošanas un tajos esošās kustamās mantas ekspluatācijas laikā.
Apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz Tavu mājdzīvnieku nodarīto kaitējumu.
Apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz bojājumiem, kas nodarīti brīvdienu īres objektiem.
Apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz zaudējumiem, kas nodarīti apdrošinātā nomātajai automašīnai.
Apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz mobilo tālruņu vai personīgā datora bojājumiem.
Apdrošināšana ir spēkā attiecībā uz kaitējumiem vai zaudējumiem, kas radušies, braucot vai izmantojot pašgājējas mašīnas.